Членство в Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) 

 

Членство в Глобалния договор на ООН:

- Доклад за напредъка 2009;

- Доклад за напредъка 2011;

- Доклад за напредъка 2012;

- Доклад за напредъка 2013;

- Доклад за напредъка 2014-2015;

- Доклад за напредъка 2016;

- Доклад за напредъка 2017;

- Доклад за напредъка 2018.

 

Фондация "Атанас Буров"