Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2003 г.


Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2003 г.


Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2003 г.