ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2009 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2009

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

362182

66,32

384929

65,50

1.1.

дългови ценни книжа

 285821

 52.34

317222

53,98

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 76361

 13.98

67707

11,52

2

Банкови депозити

 131200

 24.04

146084

24,86

3

Инвестиционни имоти

12673

2,32

15749

2,68

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

26842

4,92

24364

4,15

5

Вземания

13144

2,4

16493

2,81

 

ОБЩО 

546041

100

587619

100

 

 

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2009 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2009

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

86809

62,93

91376

65,45

1.1.

дългови ценни книжа

 64334

 46.64

71649

51,32

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 22475

 16.29

19727

14,13

2

Банкови депозити

 33788

 24.50

34920

25,01

3

Инвестиционни имоти

3685

2,67

3685

2,64

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

8800

6,38

4736

3,39

5

Вземания

4852

3,52

4902

3,51

 

ОБЩО 

137934

100

139619

100

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2009 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2009

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

46783

54,59

49343

58,94

1.1.

дългови ценни книжа

 29221

 34.10

34524

41,24

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 17562

 20.49

14819

17,70

2

Банкови депозити

17491

 20.41

17714

21,16

3

Инвестиционни имоти

5493

6,41

5493

6,56

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

8666

10,11

3821

4,56

5

Вземания

7261

8,48

7340

8,78

 

ОБЩО 

85694

100

83711

100


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions