ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2010 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2010

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

518703

64,69

546961

64,76

1.1.

дългови ценни книжа

306040 

38,17 

295783

35,02

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 212663

26,52 

251179

29,74

2

Банкови депозити

199257

24,85 

209987

24,86

3

Инвестиционни имоти

22728

2,84

25502

2,98

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

26953

4,48

32675

3,87

5

Вземания

25207

3,14

29807

3,53

 

ОБЩО 

801847

100

844632

100

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2010 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2010

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

112149

67,89

112519

66,34

1.1.

дългови ценни книжа

 64019

 38,76

57406

33,85

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 48130

 29,14

55112

32,49

2

Банкови депозити

 41060

 24,86

42169

24,87

3

Инвестиционни имоти

3685

2,23

3685

2,17

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

3693

2,24

4910

2,89

5

Вземания

4595

2,78

6326

3,73

 

ОБЩО 

165182

100

169609

100

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2010 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2010

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

57835

60,36

57869

59,61

1.1.

дългови ценни книжа

 28720

 29,97

24551

25,29

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 29115

 30,39

33118

34,32

2

Банкови депозити

23300

 24,32

24146

24,87

3

Инвестиционни имоти

5493

5,73

5493

5,66

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

2031

2,12

1544

1,59

5

Вземания

7157

7,47

8037

8,27

 

ОБЩО 

95817

100

97089

100


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions