ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2011 г.


ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.12.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

682199

65,62

760839

61,42

1.1.

дългови ценни книжа

391133 

37,62 

605368

48,87

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 291066

28,00 

155471

12,55

2

Банкови депозити

259432

24,96 

302027

24,38

3

Инвестиционни имоти

40347

3,88

59507

4,80

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

34273

3,30

63262

5,11

5

Вземания

23321

2,24

53106

4,29

 

ОБЩО 

1039571

100

1238742

100,00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.12.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

113858

62,10

99821

62,97

1.1.

дългови ценни книжа

 56802

 30,98

75077

47,36

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 57056

 31,12

24744

15,61

2

Банкови депозити

 42464

 23,16

38532

24,31

3

Инвестиционни имоти

8162

4,45

8162

5,15

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

16878

9,21

6954

4,38

5

Вземания

1996

1,09

5057

3,19

 

ОБЩО 

183359

100

158526

100,00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.12.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

64220

62,66

63367

59,41

1.1.

дългови ценни книжа

 29371

 28,66

46459

43,56

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 34849

 34,00

16908

15,85

2

Банкови депозити

21034

 20,52

23742

22,26

3

Инвестиционни имоти

8888

8,67

7248

6,80

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

3621

3,53

6354

5,96

5

Вземания

4727

4,61

5938

5,57

 

ОБЩО 

102849

100

106649

100,00


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions