ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2011 г.


ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

682199

65,62

744940

64,18

1.1.

дългови ценни книжа

391133 

37,62 

490173

42,23

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 291066

28,00 

254767

21,95

2

Банкови депозити

259432

24,96 

226465

19,51

3

Инвестиционни имоти

40347

3,88

37344

3,22

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

34273

3,30

118570

10,22

5

Вземания

23321

2,24

33418

2,87

 

ОБЩО 

1039571

100

1160737

100,00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

113858

62,10

100126

65,33

1.1.

дългови ценни книжа

 56802

 30,98

63788

41,62

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 57056

 31,12

36337

23,71

2

Банкови депозити

 42464

 23,16

28224

18,42

3

Инвестиционни имоти

8162

4,45

8162

5,33

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

16878

9,21

14568

9,51

5

Вземания

1996

1,09

2186

1,41

 

ОБЩО 

183359

100

153265

100,00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

64220

62,66

68236

64,13

1.1.

дългови ценни книжа

 29371

 28,66

40582

38,14

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 34849

 34,00

27654

25,99

2

Банкови депозити

21034

 20,52

14000

13,16

3

Инвестиционни имоти

8888

8,67

9948

9,35

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

3621

3,53

9797

9,21

5

Вземания

4727

4,61

4429

4,15

 

ОБЩО 

102849

100

106410

100,00


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions