ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2012 г.


ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

760839

61,42

988404

72,94

1.1.

дългови ценни книжа

605368

48,87

841526

62,10

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

155471 

12,55

146878

10,84

2

Банкови депозити

302027

24,38

216418

15,97

3

Инвестиционни имоти

59507

4,80

60935

4,50

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

63262

5,11

75601

5,58

5

Вземания

53106

4,29

13652

1,01

 

ОБЩО 

1238742

100,00

1355009

100,00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2012 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

99821

62,97

112666

67,48

1.1.

дългови ценни книжа

 75077

 47,36

90083

53,96

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 24744

 15,61

22583

13,53

2

Банкови депозити

 38532

 24,31

31740

19,01

3

Инвестиционни имоти

8162

5,15

8162

4,89

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

6954

4,38

9582

5,74

5

Вземания

5057

3,19

4801

2,88

 

ОБЩО 

158526

100,00

166951

100,00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2012 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 30.06.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

63367

59,41

74695

68,79

1.1.

дългови ценни книжа

 46459

 43,56

59696

54,97

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 16908

 15,85

14999

13,81

2

Банкови депозити

23742

 22,26

18620

17,15

3

Инвестиционни имоти

7248

6,80

7211

6,64

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

6354

5,96

6203

5,71

5

Вземания

5938

5,57

1861

1,71

 

ОБЩО 

106649

100,00

108590

100,00


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions