ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.09.2012 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2012
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:76083961.42104717472.45
1.1.дългови ценни книжа60536848.8789396961.85
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)15547112.5515320510.60
2Банкови депозити30202724.3820213913.98
3Инвестиционни имоти595074.80618004.28
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки632625.111186248.21
5Вземания531064.29156651.08
 ОБЩО1238741100.001445402100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.09.2012 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2012
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:9982162.9712036368.41
1.1.дългови ценни книжа7507747.369887556.20
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)2474415.612148812.21
2Банкови депозити3853224.312837316.13
3Инвестиционни имоти81625.1581624.64
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки69544.38136827.78
5Вземания50573.1953573.04
 ОБЩО158526100.00175937100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.09.2012 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.09.2012
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 99821 62.97 120363 68.41
1.1. дългови ценни книжа 75077 47.36 98875 56.20
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 24744 15.61 21488 12.21
2 Банкови депозити 38532 24.31 28373 16.13
3 Инвестиционни имоти 8162 5.15 8162 4.64
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 6954 4.38 13682 7.78
5 Вземания 5057 3.19 5357 3.04
  ОБЩО 158526 100.00 175937 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.09.2012 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2012
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:6336759.418074871.09
1.1.дългови ценни книжа4645943.566735259.30
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)1690815.851339611.79
2Банкови депозити2374222.261740415.32
3Инвестиционни имоти72486.8072116.35
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки63545.9661705.43
5Вземания59385.5720511.81
 ОБЩО106649100.00113584100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.09.2012 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.09.2012
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 63367 59.41 80748 71.09
1.1. дългови ценни книжа 46459 43.56 67352 59.30
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 16908 15.85 13396 11.79
2 Банкови депозити 23742 22.26 17404 15.32
3 Инвестиционни имоти 7248 6.80 7211 6.35
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 6354 5.96 6170 5.43
5 Вземания 5938 5.57 2051 1.81
  ОБЩО 106649 100.00 113584 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions