ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 29.03.2013 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.03.2013
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1070949 71.42 1146795 73.29
1.1. дългови ценни книжа 910955 60.75 870745 55.65
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 159994 10.67 276050 17.64
2 Банкови депозити 276040 18.41 245930 15.72
3 Инвестиционни имоти 61917 4.13 61917 3.96
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 77154 5.15 95205 6.08
5 Вземания 13288 0.89 14828 0.95
  ОБЩО 1499348 100.00 1564675 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 29.03.2013 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.03.2013
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 117323 64.80 126564 68.52
1.1. дългови ценни книжа 88747 49.01 85535 46.31
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 28576 15.79 41029 22.21
2 Банкови депозити 39245 21.67 34674 18.78
3 Инвестиционни имоти 8162 4.51 8162 4.42
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 11490 6.35 10237 5.54
5 Вземания 4840 2.67 5057 2.74
  ОБЩО 181060 100.00 184694 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 29.03.2013 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.03.2013
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 75900 65.00 81783 68.98
1.1. дългови ценни книжа 57980 49.65 56057 47.28
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 17920 15.35 25726 21.70
2 Банкови депозити 23932 20.50 21574 18.19
3 Инвестиционни имоти 7211 6.18 7211 6.08
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 7970 6.82 6263 5.28
5 Вземания 1756 1.50 1743 1.47
  ОБЩО 116769 100.00 118574 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions