ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2014 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2014
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1058253 62.24 1206375 68.88
1.1. дългови ценни книжа 713148 41.94 769240 43.92
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 345105 20.30 437135 24.96
2 Банкови депозити 263116 15.48 260194 14.85
3 Инвестиционни имоти 65175 3.83 65375 3.73
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 302299 17.78 210304 12.01
5 Вземания 11396 0.67 9375 0.53
  ОБЩО 1700239 100.00 1751623 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2014 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2014
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 136385 71.70 138999 72.62
1.1. дългови ценни книжа 87404 45.95 84967 44.39
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 48981 25.75 54032 28.23
2 Банкови депозити 33311 17.51 32930 17.20
3 Инвестиционни имоти 8202 4.31 8202 4.29
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 10287 5.41 9451 4.94
5 Вземания 2046 1.07 1818 0.95
  ОБЩО 190231 100.00 191400 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2014 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2014
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 88894 73.35 89725 72.89
1.1. дългови ценни книжа 59387 49.00 51342 41.71
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 29507 24.35 38383 31.18
2 Банкови депозити 19691 16.25 19687 15.99
3 Инвестиционни имоти 7242 5.98 7242 5.88
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 4350 3.59 5562 4.52
5 Вземания 1013 0.83 869 0.72
  ОБЩО 121190 100.00 123085 100.000

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions