ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2015 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2015
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1660556 86.39 1809525 86.59
1.1. дългови ценни книжа 1045644 54.40 1176550 56.30
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 614912 31.99 632975 30.29
2 Банкови депозити 159998 8.32 160883 7.70
3 Инвестиционни имоти 65645 3.42 65645 3.14
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 21351 1.11 36459 1.74
5 Вземания 14572 0.76 17179 0.83
  ОБЩО 1922122 100.00 2089691 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2015 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2015
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 174931 88.04 190485 88.85
1.1. дългови ценни книжа 108463 54.59 122009 56.91
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 66468 33.45 68476 31.94
2 Банкови депозити 9492 4.78 9555 4.46
3 Инвестиционни имоти 8202 4.13 8136 3.79
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 2019 1.02 3327 1.55
5 Вземания 4048 2.03 2900 1.35
  ОБЩО 198692 100.00 214403 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2015 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2015
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 112060 87.11 119267 87.95
1.1. дългови ценни книжа 64965 50.50 71270 52.56
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 47095 36.61 47997 35.39
2 Банкови депозити 7263 5.65 7309 5.39
3 Инвестиционни имоти 7242 5.63 7242 5.34
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 1246 0.97 759 0.56
5 Вземания 823 0.64 1032 0.76
  ОБЩО 128634 100.00 135609 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions