ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2016 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1760917 81.83 1824368 82.99
1.1. дългови ценни книжа 1126188 52.33 1220741 55.53
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 634729 29.50 603627 27.46
2 Банкови депозити 91405 4.25 91638 4.17
3 Инвестиционни имоти 66082 3.07 66082 3.01
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 220621 10.25 200144 9.10
5 Вземания 12925 0.60 16205 0.73
  ОБЩО 2151950 100.00 2198437 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2016 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 182283 87.04 187361 88.13
1.1. дългови ценни книжа 113994 54.43 121650 57.22
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 68289 32.61 65711 30.91
2 Банкови депозити 3387 1.62 3396 1.60
3 Инвестиционни имоти 8136 3.88 8136 3.83
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 13296 6.35 11270 5.30
5 Вземания 2325 1.11 2437 1.14
  ОБЩО 209427 100.00 212600 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2016 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2016
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 112911 85.95 114983 87.44
1.1. дългови ценни книжа 65239 49.66 69172 52.60
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 47672 36.29 45811 34.84
2 Банкови депозити 3075 2.34 3083 2.34
3 Инвестиционни имоти 7242 5.51 7242 5.51
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 7285 5.55 5355 4.07
5 Вземания 862 0.65 839 0.64
  ОБЩО 131375 100.00 131502 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions