ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1998071 82.15 2107167 82.92
1.1. дългови ценни книжа 1273465 52.36 1284737 50.56
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 724606 29.79 822430 32.36
2 Банкови депозити 67604 2.78 34212 1.35
3 Инвестиционни имоти 62033 2.55 60513 2.38
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 293167 12.05 323373 12.73
5 Вземания 11360 0.47 15955 0.62
  ОБЩО 2432235 100.00 2541220 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 195919 85.90 198813 83.89
1.1. дългови ценни книжа 119965 52.60 119803 50.55
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 75954 33.30 79010 33.34
2 Банкови депозити 3417 1.50 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 7396 3.24 6932 2.92
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 19325 8.47 28822 12.16
5 Вземания 2030 0.89 2441 1.03
  ОБЩО 228087 100.00 237008 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 124390 89.58 126659 88.13
1.1. дългови ценни книжа 71263 51.32 66414 46.21
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 53127 38.26 60245 41.92
2 Банкови депозити 3102 2.23 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 6676 4.81 6321 4.40
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 4053 2.92 9766 6.80
5 Вземания 639 0.46 963 0.67
  ОБЩО 138860 100.00 143709 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions