ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2018 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2018
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 2630487 92.82 2470776 86.79
1.1. дългови ценни книжа 1815382 64.06 1673134 58.77
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 815105 28.76 797642 28.02
2 Банкови депозити - 0.00 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 60037 2.12 60037 2.11
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 121407 4.28 304157 10.68
5 Вземания 21841 0.78 11855 0.42
  ОБЩО 2833772 100.00 2846825 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2018 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2018
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 233475 91.89 218418 86.80
1.1. дългови ценни книжа 154407 60.77 142911 56.79
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 79068 31.12 75507 30.01
2 Банкови депозити - 0.00 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 7120 2.80 7120 2.83
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 10630 4.18 23785 9.45
5 Вземания 2868 1.13 2304 0.92
  ОБЩО 254093 100.00 251627 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2018 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2018
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 137040 89.23 129619 85.81
1.1. дългови ценни книжа 79328 51.65 74183 49.11
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 57712 37.58 55436 36.70
2 Банкови депозити - 0.00 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 6465 4.21 6465 4.28
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 8761 5.70 13915 9.21
5 Вземания 1320 0.86 1063 0.70
  ОБЩО 153586 100.00 151062 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions