ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.12.2018към 31.03.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:260165786.93247660978.82
1.1.дългови ценни книжа177114059.18194349461.85
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)83051727.7553311516.97
2Банкови депозити176140.59176210.56
3Инвестиционни имоти593201.98593361.89
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки30739310.2758107218.48
5Вземания69420.2377080.25
 ОБЩО2992926100.003142346100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.12.2018към 31.03.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:22534588.4121285980.37
1.1.дългови ценни книжа14929558.5715890960.00
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)7605029.845395020.37
2Банкови депозити15010.5915020.57
3Инвестиционни имоти76202.9976202.88
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки195397.674141915.64
5Вземания8740.3414360.54
 ОБЩО254879100.00264836100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.12.2018към 31.03.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:13351889.4411909477.50
1.1.дългови ценни книжа7830352.458426854.84
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)5521536.993482622.66
2Банкови депозити9010.609010.59
3Инвестиционни имоти68514.5968514.46
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки78595.272636817.15
5Вземания1560.104540.30
 ОБЩО149285100.00153668100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions