ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Инвестиционен екип
ПОК ДОВЕРИЕ

Мирослав Маринов, Изпълнителен директор

Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. В началото на 2012 г. е избран за Член на УС на ПОК "Доверие". А по-късно през същата година - и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант, издаден от Комисия за финансов надзор (КФН).

 

 

Иво Захариев, Главен финансов директор

Присъединява се към екипа на ПОК „Доверие", като Главен финансов директор в средата на 2012 г. Преди това е натрупал десет годишен опит в областта на управлението на активите на пенсионните фондове в две от най-големите пенсионни компании на пазара. Завършил е бакалавърска степен по „Международни финанси и търговия" в Portsmouth University UK, магистърската си степен по „Финанси" е придобил в Стопанска Академия „Д.А. Ценов", Свищов. Има сертификат за Инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор.

 

Атанас Тотков, Финансов анализатор

Работи в областта на управление на активи от 2008 г. и има натрупан над 11 години опит в сферата на финансовите пазари. През професионалната си кариера работи основно в областта на управлението на активи на големи институционални клиенти и специализира в анализ и сделки с инструменти на паричния пазар, държавен и корпоративен дълг. Завършва висшето си образование, със степен Магистър по "Финанси и банково дело", в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Сертифициран Инвестиционен консултант от КФН, издържал успешно Level II в Програмата на CFA Institute.

 

Красимир Петков, Риск-мениджър

Завършва висшето си образование със степен Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС. През професионалната си кариера натрупва опит в областта на счетоводството, финансовия анализ и управлението на риска, като заема управленски позиции в няколко дружества. Сертифициран Финансов риск мениджър (FRM) от GARP, Сертифициран инвестиционен консултант от КФН, Сертифициран финансов аналитик (CFA Charterholder).

 

Иван Балтов, Главен финансов анализатор

Работи в ПОК "Доверие" АД от 2005 година. Преди да се присъедини към Компанията, работи като главен експерт в Комисия за финансов надзор (КФН) и повече от 10 години като зам. гл. счетоводител и в отдел Инвестиции на друга пенсионно осигурителна компания, както и в отдел Инвестиции и застрахователни резерви на застрахователни компании. Възпитаник на УНСС. Има допълнителни квалификации по "Финансов анализ", "Управление на портфейли" и др.

 
DV ASSET MANAGEMENT
 

Боян Миленков, FRM, Ръководител отдел "Управление на портфейли"

Боян Миленков е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа към Комисията за финансов надзор, също така и Финансов рикс мениджър (FRM Charter Holder). Има опит като валутен дилър, брокер на ценни книжа,  както и в управлението на портфейли от ценни книжа в различни банкови и небанкови финансови институции у нас. През последните 10 години надгражда своя експертен опит в управлението на риска в две от водещите пенсионни компании в България.

Към екипа на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД се присъединява през октомври 2018 г.


Вера Сакарева, Ръководител отдел „Правен"

Вера Сакарева е магистър по „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в сферата на капиталовите пазари от 2005 г., като от тогава е част от правния екип на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД.
Участва в дейността на Правния комитет към Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) и в неговите работни групи по подготовка на предложения за промени в българското законодателството в областта на капиталовите пазари.

Има предишен опит в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и в Българска национална телевизия.


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions