Ние от ПОК „Доверие" ценим Вашето време и удобство. Вярваме, че модерните технологии и иновации трябва да се използват за подобряване на качеството на предлаганите услуги и да носят полза за всички наши настоящи и бъдещи клиенти!

Възползвайки се от услугите с електронен подпис, Вие ще можете, само за няколко минути, без нуждата да посещавате офис на Компанията, от компютър, там където Ви е удобно, да подадете различни документи, без да е необходимо да се срещате физически с посредници или служители.

По този начин ще спестите време и ще намалите употребата на хартия, с което ще покажете и отговорно отношение към околната среда. 

Електронните услуги, от които можете да се възползвате, ако притежавате личен Квалифициран електронен подпис (КЕП) и сте клиенти на „Доверие“, са:

Задължително условие е Вашият КЕП да съдържа Вашия ЕГН, като уникален идентификатор. В противен случай, няма да можем еднозначно да удостоверим Вашата самоличност.

Попълнените и подписани с Вашия КЕП документи изпращайте на head@poc-doverie.bg.

Пазете електронните копия на документите, съдържащи електронните подписи, тъй като те са валидни и удостоверяват Вашите права.

Бъдете съвременни, социално отговорни, управлявайте ефективно Вашето време, оптимизирайте своите разходи!

За допълнителна информация: тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер).


Станете клиент на ПОК „Доверие“ с електронен подпис.

 

Препоръки за сигурност за достъп до уеб-приложенията на ПОК "Доверие"

 

Ръководство на потребителя