ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
28/11/2018
БАКР потвърди кредитния рейтинг A – (перспектива, стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните, от Компанията, пенсионни фондове

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), за пореден път, потвърди рейтинга А- (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните от нея пенсионни фондове.

Компанията продължава да е единственото пенсионноосигурително дружество в страната, което, ежегодно, преминава тази допълнителна проверка, от страна на независима агенция, без да има такова задължение.

ПОК „Доверие“ за първи път се подложи на тази комплексна процедура за оценка на съвкупност от количествени и качествени фактори, по строго определени, прозрачни методологии, които отговарят на международните стандарти, през 2004 г. От там нататък, тя неизменно съумява да запази и повиши нивото на присъдения кредитен рейтинг.

С тази ежегодна проверка, която извършва кредитната агенция, Компанията осигурява на своите клиенти още един независим източник, който да оцени корпоративното управление, качеството на мениджмънта, правилността на взетите решения, прозрачността, социалната й отговорност и др.

През 2011 г., БАКР става първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския съюз, по смисъла на Регламент (EO) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, относно агенциите за кредитен рейтинг. Регламентът е в сила от лятото на 2009 г. Според неговите изисквания, единствено агенциите, регистрирани по новите правила, имат право да присъждат рейтинги, използвани и за регулаторни цели. От този момент, без териториални или други ограничения, присъдените от БАКР кредитни рейтинги, важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати агенции от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

 

 

Studiо ITTI
Web Based Solutions