ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“

На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Доверие", Професионален пенсионен фонд „Доверие“ и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, че, с Решения:  № 911 – УПФ/30.07.2019 г., № 912 - ППФ/30.07.2019 г. и № 913 – ДПФ/30.07.2019 г., на Комисията за финансов надзор, са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие":

Правилник за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

Т. 1, 2, 4 и 6 – 13 от раздел „Определения на използваните термини и понятия“; раздел „Използвани съкращения“; чл. 8, ал. 2 – 4; чл. 9; чл. 10, ал. 1, т. 1 и 3; чл. 11, ал. 2; чл. 13; чл. 16, ал. 2, т. 1 и ал. 7; чл. 17; чл. 18, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 2; чл. 24, ал. 4 – 14; чл. 25; чл. 26, ал. 1 и 3; чл. 28, ал. 4 и 8; чл. 30; чл. 32 – 40; чл. 41, ал. 3 – 14; чл. 42; чл. 45; чл. 47; чл. 50, ал. 1, т. 1, ал. 3, 6 и 11, ал. 15, т. 1 и ал. 16; чл. 51; чл. 52, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 2; чл. 53; чл. 54, ал. 2, ал. 5, ал. 11, т. 1 и ал. 12, т. 2; чл. 56, ал. 1, 3 и 4; чл. 57, ал. 1, 4, 5 и 8; заглавието на Глава единадесета; чл. 59 – 62; чл. 63, ал. 2 и 3; § 2, § 3 и § 16 – 24 от Преходните и заключителни разпоредби;

Правилник за организацията и дейността на ППФ „Доверие":

Т. 1, 2, 4, 6 – 10 от раздел „Определения на използваните термини и понятия“; раздел „Използвани съкращения“; чл. 8, ал. 2 - 4; чл. 9; чл. 10, ал. 1, т. 1 и 3; чл. 11, ал. 2; чл. 16, ал. 2 и 7; чл. 17; чл. 18, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 2; чл. 24, ал. 4 – 14; чл. 25; чл. 26, ал. 1 и 3; чл. 28, ал. 4 и 8; чл. 30; чл. 32 – 39; чл. 41; чл. 42, ал. 6, т. 1; чл. 43, ал. 2, т. 4 и 8; чл. 46, ал. 1; чл. 47, т. 1; чл. 50, ал. 3, 6, 11, т. 3, б. „в“ и т. 4, ал. 15, т. 1; чл. 51; чл. 52, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 2; чл. 53; чл. 54, ал. 2, 5, 11, т. 1 и ал. 12, т. 2; чл. 55, ал. 5, т. 1; чл. 57, ал. 2 и 3; заглавието на Глава единадесета; чл. 59 – 62; чл. 63, ал. 2 и 3; § 2 – 4 и 16 – 23 от Преходните и заключителни разпоредби;

Правилник за организацията и дейността на ДПФ „Доверие":

Т. 1; т. 2; т. 5, т. 7 - 16 от раздел „Определения на използваните термини и понятия“; раздел „Използвани съкращения“; чл. 8, ал. 1, т. 3, б. „б“ и „в“ , ал. 2 и 3; чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2; заглавието над чл. 10; чл. 10; чл. 14, ал. 3 и 4; чл. 16 – 17; чл. 18, ал. 2 и 3; чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 2 и 3; чл. 21, ал. 3, т. 2; чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 2; чл. 25, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 5 и ал. 5, т. 2; чл. 27, ал. 5 – 14; чл. 28; чл. 29, ал. 4 и 8; чл. 31, ал. 2; чл. 33, ал. 2; чл. 34, ал. 2, 5 и 6; чл. 35 - 37; чл. 38, ал. 1, т. 1 и 3; чл. 39 – 43; чл. 44, ал. 5, т. 3 и ал. 8, т. 1 и 4; чл. 45, ал. 1, ал. 2, т. 4, 5, 8 и ал. 4, т. 3; чл. 46 – 47; чл. 48, ал. 4, т. 2; чл. 49, ал. 2 – 7; чл. 50, ал. 1, 2, 4, 6, ал. 10, т. 1 и 2, ал. 14, т. 1 и ал. 15; чл. 51, ал. 1 и 3; чл. 52, ал. 2 и 4; чл. 53, ал. 2 – 4, ал. 13, т. 1 и ал. 14, т. 4; чл. 54; чл. 55, ал. 2; чл. 56, ал. 2, т. 2, ал. 3, 5 и ал. 9, т. 5; заглавието на Глава тринадесета; чл. 57 - 58; заглавието над чл. 59; чл. 59; чл. 60, ал. 2 и 3, т. 1; заглавието над чл. 61; чл. 61– 69; § 2; § 3; § 12, ал. 2, т. 1 и § 18 - 21 от Преходните и заключителни разпоредби.

Измененията и допълненията в правилниците са свързани със съобразяването им с настъпили промени в нормативната уредба.

С пълното съдържание на правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ можете да се запознаете на сайта на Компанията www.poc-doverie.bg, в съответните секции на трите фонда. Повече информация можете да получите и на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер) и в офисите ни в цялата страна.

Studiо ITTI
Web Based Solutions