ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Универсален пенсионен фонд

На 12.02.2001 г. ПОК "Доверие" АД получава от ДАОН Съгласие № 3 за вписване на универсален пенсионен фонд. На 13.02.2001 г., с решение № 1, Софийски градски съд, фирмено дело 610, регистрира Универсален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №337 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Универсален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 012.

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

Права при осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 1. Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 г. по-рано, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия, в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 2. Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Специфични права на осигурените в УПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в УПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява във вестниците  „Сега" и "24 часа". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

Такси

Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

 

1. такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в универсалния пенсионен фонд в размер на:

 

за 2016 г.:

 • 4.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

за 2017 г.:

 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 4.15 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

за 2018 г.:

 • 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 3.85 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

от 2019 г.:

 • 3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;
 • 3.60 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

 

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

 

 • за 2016 г. - 0.9 на сто годишно;
 • за 2017 г. - 0.85 на сто годишно;
 • за 2018 г. - 0.8 на сто годишно;
 • от 2019 г. - 0.75 на сто годишно.

 

3. такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Забележки:

 

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от УПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в универсалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства.  В тези случаи, таксата се удържа върху осигурителните вноски, постъпили за лицето в универсалния пенсионен фонд след изтичането на 30 - дневен срок от датата на получаване на извлечението или справката в офис на пенсионно-осигурителното дружество.

 

 

Попечителски съвет на УПФ "Доверие"

1. ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ - Председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа",

тел. 02/ 937 50 58;

2. СТЕФАНКА ПРИМОВА - Зам. председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа";

3. ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА -  представител на КРИБ;

4. ГРИГОР ДИМИТРОВ - представител на БСК;

5. НАТАЛИЯ ДИЧЕВА - представител на БТПП; 

6. РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА- представител на АИКБ;

7. РЕНЕТА ПЕТРОВА - представител на КНСБ;

8. МИХАЕЛА ТОДОРОВА - представител на КНСБ; 

9. МИРОСЛАВ МАРИНОВ - представител на ПОК "Доверие" АД.

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Документи

Процедура за обжалване

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне

Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

 

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions