Активна грижа

Програма Активна грижа е създадена с цел клиентите на компанията да могат да получават облекчени условия и ценови предложения при закупуването на стоки и ползването на услуги, предоставени от фирми партньори.

Информация за фирмите и техните предложения можете да намерите тук