Както всяко човешко същество е уникално, така и за всяка една фирма могат да бъдат изведени основни характеристики, които са определящи за нея. Тъй като при допълнителното пенсионно осигуряване закупената услуга ще бъде ползвана в отдалечен момент от време, а от нея ще зависи размерът на натрупаната по индивидуалната партида сума и жизненият стандарт през 1/3 от живота Ви, е много важно Вашият първоначален избор да е успешен.
Осъзнавайки отговорността, която носим пред хората, които са предпочели да поверят своите пенсионни спестявания на ПОК "Доверие", предлагаме на Вашето внимание качествата, които ни дават основание да се обърнем към Вас и да Ви поканим да се осигурявате във фонд, управляван от Компанията:

Лоялност - ПОК "Доверие" прави необходимото, за да защити правата на клиентите на Компанията пред законодателната и изпълнителната власт, да ги предпази от натиск от страна на работодатели и конкуренти. Едновременно с това основен приоритет в дейността ни е да предлагаме на своите клиенти качествено обслужване с помощта на разработените от нас програми, чрез които те могат да се чувстват специални и привилегировани.

Гъвкавост - Въпреки своя мащаб, ПОК "Доверие" се стреми да реагира бързо на новостите на пазара. Компанията непрекъснато се развива, като въвежда в употреба модерни технологии, разширява своята клонова мрежа, поддържа динамична обратна връзка със своите клиенти. По този начин ние сме готови във всеки един момент да удовлетворим нарастващите изисквания към продуктите и обслужването, които предлагаме.

Прозрачност - Бързият и лесен достъп до информация за Компанията и управляваните от нея фондове е в основата на взаимоотношенията с нашите клиенти. За осигуряването му ПОК "Доверие" разполага с 65 офиса, денонощен консултантски център с тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер) и 0 900 32 100 (0.18 лв./мин., без ДДС, за цялата страна), web център, възможност за проверка на индивидуалната партида чрез SMS, издава печатни материали и информира писмено работодатели и клиенти за развитието на фирмата и настъпилите промени в нея. Наред с това дейността на Компанията се проверява периодично както от държавните контролни органи, от системите за вътрешен контрол, външни одитори и агенции, специализирани в изготвянето на оценка и присъсъждане на кредитен рейтинг.

Професионализъм - В ПОК "Доверие" работят над 200 висококвалифицирани специалисти в областта на финанси и счетоводство, информационни технологии, маркетинг, логистика. Управлението на средствата на осигурените лица е поверено на инвестиционен екип, изграден от международно признати професионалисти - дипломирани финансови аналитици (CFA), лицензирани финансови консултанти, брокери на ценни книжа и т.н. Всичко това гарантира успехите в управлението на средствата на осигурените лица, качественото обслужване на клиентите и стабилното развитие на Компанията.

Ефективност - ПОК "Доверие" инвестира ефективно и сигурно средствата на осигурените лица в управляваните от нея фондове. Компанията успешно защити спестяванията на своите клиенти през кризисните 1996-97 г., а през последните години постоянно реализира доходност, която надвишава инфлацията и лихвите на търговските банки. По този начин спестяванията на осигурените лица нарастват стабилно във времето, като запазват и увеличават покупателната си способност.

Самоусъвършенстване - Водена от идеята, че не може да спре своето развитие, ПОК "Доверие" реализира програми за обучение на своите служители, разработва нови продукти и инвестиционни решения. Това ни дава възможност винаги да бъдем на крачка пред своите конкуренти и да предлагаме по-добри условия за клиентите на Компанията.

Всеотдайност - Корпоративната култура, която се изгражда в ПОК "Доверие", предполага пълна ангажираност на служителите с поверената им работа. Всеки един от тях осъзнава своята роля в мисията на Компанията да образова, въвежда и развива един нов за страната продукт и дава всичко от себе си за общия успех. По този начин работещите в ПОК "Доверие" се изграждат като най-добрите специалисти в тази област в страната, а клиентите на Компанията получават модерно и качествено обслужване.

 

Ако в тези качества намерите отговор на въпроса "Защо да изберем "Доверие"?" ние с удоволствие ще Ви приветстваме като участник във фонд, управляван от ПОК "Доверие" и ще направим всичко възможно, за да удовлетворим Вашите изисквания към нас.