ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Мениджмънт

ПОК "Доверие" е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.

С организационно-управленската структура на Компанията можете да се запознаете тук.

 

Оперативното управление на ПОК "Доверие" се осъществява от мениджърски екип в състав:

 

 

 

Членове на Надзорния съвет:
 • Петер Хьофингер - Завършил е право в Университета на Виена. Бил е управител и член на управителни съвети на много компании. Понастоящем е член на УС на „Виена Иншурънс Груп".
 • Гералд Вебер - Завършил е бизнес икономика в „Карл Франценс Университет" в Грац. Към момента е Управител на ‘‘VIG Real Estate'' ООД (Австрия) и ‘'VIG-CZ Real Estate'' ООД (Австрия) и Прокурист на ‘'Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'' (Австрия).
 • Герхард Грунд
 • Клаус Мюледер - Завършил е Университета за икономика и бизнес администрация във Виена. По-голямата част от професионалния му път преминава във финансовата сфера. Присъединява се към WIENER STÄDTISHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (VIG) през 1995 г.
 • Мирослав Стоянов
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).

 

Членове на Управителния съвет:
 • Даниела Петкова - Председател - Завършила е икономика в УНСС.  Работила е като счетоводител в Завода за електронни преобразователни елементи, Главен счетоводител в Научноизследователския институт по строителни материали и Заместник главен счетоводител на предприятието Заводпроект. Била е собственик и ръководител на консултантска фирма за финансови анализи, данъчни консултации и фирмено счетоводство. Започва работа в ПОК „Доверие” АД като главен счетоводител, впоследствие става Директор на Дирекция „Финанси и счетоводство”. От 2000 до 2012 г. е Главен изпълнителен директор, а понастоящем е Председател на Управителния съвет на Компанията.
 • Лъчезар Райчев - Завършил е право през 1980 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, работил е като адвокат в София и юрист в Министерство на външноикономическите връзки. Адвокат с опит в търговското и дружественото право, чуждестранните инвестиции, трудовото и митническото право, несъстоятелността и арбитражните спорове. Учредител и съдружник на „Лега ИнтерКонсулт (ЛИК) – Пенков, Марков & партньoри”.
 • Димана Ранкова - завършила Юридически факултет в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е в Комисията по ценни книжа и фондови борси от създаването й през 1996 г., впоследствие преименувана в Държавна комисия по ценни книжа - като експерт и директор в отдел "Правен" и "Нормативна уредба", а от 2001 г. и като член. От 2003 г. до 2009 г., както и от 2010 г. до 2012 г., е била Заместник - председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". В периода 2009 - 2010 г. е била член на Управителния съвет на „Българска банка за развитие" АД и Председател на Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод  Бургас - Александруполис - БГ" ЕАД. От 2012 г. е била две години Съветник по финансова политика на Президента на Република България и Председател на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. От април 2014 г. постъпва в ПОК „Доверие" АД като Съветник на Управителния съвет.
 • Васил Яначков - Завършил е ВХТИ в София със специалност Инженер по добив и обработка на черни метали и Индустриален мениджмънт в УНСС в София. Започва работа в „Кремиковци" през 1969 и работи там до 1990 г. В момента е Председател на Независимия синдикат на металурзите в България, по-късно преименуван в Независима федерация „Металици". Вицепрезидент е на Европейската федерация на металоработниците.
 • Мирослав Маринов - Изпълнителен директор - Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 г. е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. През 2012 г. е избран за Член на УС, а впоследствие и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager.

 • Ангелина ПетроваИзпълнителен директор - Започва работа в ПОК "Доверие" през 1994 г. като Директор на дирекция "Информационни системи и пенсионен продукт", която ръководи до началото на месец март 2002 г., когато е назначена за заместник на Главния изпълнителен директор. След направени структурни промени през 2012 г., оглавява Специализираната служба "Вътрешен контрол" на пряко подчинение на Управителния съвет, а от март 2013 заема позицията Изпълнителен директор. Била е и Отговорен актюер на Компанията. Завършила е висше образование в математическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" - специалност Математика, квалификация - математик-математическа статистика.

Отговорен актюер на Компанията

 • Ангел Виденов

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions