Регионална дирекция Югозападна България

Областен офис Благоевград
Благоевград 2700
ул. „Тодор Александров” 39
тел: 073/ 50 09 10; 50 09 11; 50 09 12, 0885 99 00 40
Представителство Банско
Банско 2770
пл. „Никола Вапцаров” 12
тел: 074202004; 0887 92 63 52
Представителство Гоце Делчев
Гоце Делчев 2900
ул. "Хр. Ботев" 10
тел: 073/ 50 04 20; 0887 91 72 44
Представителство Петрич
Петрич 2850
ул. „Княз Борис I” 10
тел: 073/ 50 04 30; 0888 56 39 17
Представителство Сандански
Сандански 2800
ул. "Гео Милев" 4
тел: 073/ 50 04 40; 0885 00 05 93
Областен офис Кюстендил
Кюстендил 2500
ул. "Пауталия" 22
тел: 078/ 90 12 10; 90 12 11; 0885 99 00 35
Представителство Дупница
Дупница 2600
пл. "Свобода" 1
тел: 0701/ 9 00 10; 0888 77 03 76
Областен офис Пазарджик
Пазарджик 4400
ул. "Цар Шишман" 7А, ет. 1
тел: 034/ 90 04 10, 90 04 11; 0885 99 00 39
Представителство Велинград
Велинград 4600
площад "Николай Гяуров" 1, хотел "Здравец", помещение №12, вход откъм ул. "Св. св. Кирил и Методий"
тел: 034/ 90 04 20; 0888 56 84 71
Областен офис Перник
Перник 2300
ул. "Кракра" 35
тел: 076/ 50 06 10, 50 06 11, 0885 99 00 37
Областен офис Пловдив 1
Пловдив 4000
бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" 53
тел: 032/ 50 08 10; 50 08 11; 0885 99 00 36
Представителство Асеновград
Асеновград 4230
ул. "Марица" 3
тел: 032/ 50 29 40; 0884 73 87 01
Представителство Карлово
Карлово 4300
ул. "Васил Левски" 3, ет. 2, офис 6
тел: 032/ 50 34 20; 0888 77 05 41
Представителство КЦМ - Пловдив
Пловдив 4000
Битова сграда, ет. 1, стая КНСБ
тел: 032/ 60 94 32
Областен офис Пловдив 2
Пловдив 4000
бул. "Христо Ботев" 138
тел: 032/ 50 08 13, 50 08 14; 0884 27 83 00
Областен офис Пловдив 3
Пловдив 4000
бул. "Мария Луиза" 33
тел: 032/50 08 15; 50 08 16; 0898 51 29 44