Регионална дирекция Югоизточна България

Областен офис Бургас 1
Бургас 8000
ул. "Генерал Скобелев" 4
тел: 056/ 90 91 10; 90 91 11; 0885 99 00 20
Областен офис Бургас 2
Бургас 8000
ул. "Митрополит Симеон" 1
тел: 056/ 90 91 12; 90 91 13; 0898 51 29 43
Областен офис Кърджали
Кърджали 6600
ул. "Екзарх Йосиф" 19, бл. Рила-3, вх.Г, магазин №9
тел: 0361/ 5 10 10; 5 10 11; 0885 99 00 24
Областен офис Сливен
Сливен 8800
ул. "Граф Игнатиев" 8, /на гърба на Пожарната/
тел: 044/ 50 34 10; 50 34 11; 0885 99 00 25
Областен офис Смолян
Смолян 4700
бул. "България" 84
тел: 0301/ 50 010; 50 011; 0885 99 00 38
Областен офис Стара Загора
Стара Загора 6000
бул. "Цар Симеон Велики" 105-А
тел: 042/ 90 12 10; 90 12 11, 0888 56 78 08
Представителство Казанлък
Казанлък 6100
ул. "Любомир Кабакчиев" (бивша "Стара река") 2, Дом на културата АРСЕНАЛ, партер, офис 101
тел: 0431/ 509 10; 0887 35 50 04
Представителство Мини Марица Изток ЦУ
Раднево 6260
бул. "Георги Димитров" 13, ет. 2
тел: 042/ 90 12 20
Представителство Мини Марица Изток 1
с. Трояново 6270
Рудник Трояново 1, Администрация, с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора
тел: 042/ 90 12 30
Представителство Мини Марица Изток 2
с. Ковачево 6264
Рудник Трояново Север, Битов Комбинат, с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора
тел: 042/ 90 12 40; 0885 20 39 90
Представителство Мини Марица Изток 3
с. Медникарово 6294
Рудник Трояново 3, с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора
тел: 042/ 90 12 50
Областен офис Хасково
Хасково 6300
бул. "България" 140, "Малък бизнес център", ет.1
тел: 038/ 51 09 11, 51 09 12; 0885 99 00 23
Представителство Димитровград
Димитровград 6400
бул. "Г. С. Раковски" 13, партер
тел: 0391/ 90 010; 0885 00 05 92
Областен офис Ямбол
Ямбол 8600
ул. "Джон Атанасов" 9
тел: 046/ 90 01 10; 90 01 11; 0885 99 00 21