Регионална дирекция Северозападна България

Областен офис Велико Търново
Велико Търново 5000
Парк Марно поле 9Д
тел: 062/ 50 06 10; 062/ 50 06 11;0885 99 00 41
Представителство Горна Оряховица
Г. Оряховица 5100
ул. "Янко Боянов" 2А, ет. 2
тел: 0618/ 99 910; 0888 77 03 43
Представителство Свищов
Свищов 5250
ул. "Цар Освободител" 114 А
тел: 062/ 50 01 20; 0887 91 85 92
Областен офис Видин
Видин 3700
ул. "Цар Александър ІІ" 19-21, партер
тел: 094/ 90 05 10, 90 05 11; 0885 66 00 35
Представителство Козлодуй
Козлодуй 3320
ул. ”Христо Ботев” 3
тел: 0973/ 9 00 15; 0888 53 60 94
Представителство Козлодуй - АЕЦ
Козлодуй
АЕЦ, Заводски строежи, северен вход, ет.1
тел: 0973/ 900 10; 0885 99 00 47
Областен офис Враца
Враца 3000
ул. "Алеко Константинов" 2, партер
тел: 092/ 90 04 10, 90 04 11; 0885 99 00 45
Областен офис Габрово
Габрово 5300
ул. „Радион Умников” 15, партер
тел: 066/ 90 00 10; 90 00 11; 0887 92 33 28
Представителство Севлиево
Севлиево 5400
ул. "Хаджи Стоян" 1А
тел: 0675/ 9 00 10; 0888 53 79 80
Областен офис Ловеч
Ловеч 5500
ул. "Търговска" 21, "Барокови къщи", вх. А, партер
тел: 068/ 50 00 10; 50 00 11; 0885 99 00 46
Областен офис Монтана
Монтана 3400
бул. "3-ти Март" 33
тел: 096/ 50 04 10, 50 04 11; 0885 99 00 48
Областен офис Плевен
Плевен 5800
ул. "Димитър Константинов" 27, партер
тел: 064/ 90 08 10, 90 08 11; 0885 99 00 43