Регионална дирекция Североизточна България

Областен офис Варна 1
Варна 9000
ул. "Д-р Л. Заменхоф" 12, партер
тел: 052/ 40 15 10, 40 15 11, 40 15 12; 0885 99 00 27
Представителство Солвей Соди
Девня 9160
Административна сграда на Солвей Соди
тел: 052/ 90 11 20; 0888 55 49 05
Областен офис Варна 2
Варна 9000
бул. "Мария Луиза" 36, партер
тел: 052/ 40 15 30, 40 15 31; 0885 00 05 42
Областен офис Добрич
Добрич 9300
ул. "Страцин" 2
тел: 058/ 50 01 10, 50 01 11; 0885 99 00 34
Областен офис Разград
Разград 7200
пл. "Момина чешма", партер
тел: 084/ 50 04 10, 50 04 11; 0885 99 00 30
Представителство Кубрат
Кубрат 7300
пл. Възраждане 1, партер, офис 2
тел: 084/ 50 04 20; 0888 22 08 52
Областен офис Русе
Русе 7000
ул. "Александровска" 1-3, партер
тел: 082/ 50 22 10, 50 22 11; 0885 99 00 29
Областен офис Силистра
Силистра 7500
ул. Добрич № 6
тел: 086/ 50 04 10, 50 04 11; 0885 99 00 31
Областен офис Търговище
Търговище 7700
ул. "Стефан Караджа" 7-В
тел: 0601/ 50 710, 50 711; 0885 99 00 28
Областен офис Шумен
Шумен 9700
ул. "Панайот Волов" 19, ет. 2
тел: 054/ 90 04 10, 90 04 11; 0885 99 00 32